• 2000 South Dixie Highway #206, Miami, Florida 33133